Wat is
COOL leefstijl coaching

Gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl bestaat uit gezond eten, bewegen, goede nachtrust en de juiste balans vinden tussen inspanning en ontspanning. Het zorgt ervoor dat je als persoon, zowel geestelijk als lichamelijk, goed in je vel zit. Een gezonde leefstijl kan (chronische) ziektes/aandoeningen helpen verlichten of te voorkomen. Echter, alleen werken aan een gezondere leefstijl kan lastig zijn. De gecombineerde leefstijlinterventie kan hierbij ondersteuning bieden.

Wat is gecombineerde leefstijlinterventie?
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht of obesitas. GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken, maar ook te behouden. Tijdens dit programma wordt er advies en begeleiding gegeven gericht op voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning en het behouden van een gezonde leefstijl. Het leefstijlprogramma dat wordt aangeboden bij Fysiosmile heet COOL en bestaat uit meerdere blokken verdeeld over 2 jaar

Wat is COOL?
COOL staat voor COaching Op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie die wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. COOL is een tweejarig programma gericht op stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van lichamelijke fitheid, verbetering van kwaliteit van leven en gewichtsverlies.

Eisen om mee te mogen doen aan COOL zijn:

Of

De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of een deelnemer voldoet aan deze criteria en verwijst de deelnemers door naar het COOL programma.

COOL bestaat uit een basis- en onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer acht maanden en zal een intakegesprek, twee individuele gesprekken en acht groepsbijeenkomsten bevatten. In deze periode is er sprake van frequent contact tussen de deelnemers en de leefstijlcoach. De focus zal in het basisprogramma vooral liggen op gedragsverandering. Het onderhoudsprogramma duurt ongeveer 16 maanden en bestaat uit twee individuele, acht groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. In deze periode is de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer. De focus in het onderhoudsprogramma zal vooral gericht zijn op gedragsbehoud.

COOL wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

Aanmelden? Denkt je dat je in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met je huisarts of praktijkondersteuner voor een verwijzing.