Wat is
Ergotherapie

Ergotherapie is geschikt voor mensen die door chronische pijn (langer dan 3 maanden) beperkt worden in hun dagelijkse bezigheden, mensen die vastlopen in thuis-/werksituatie, die door pijn de grip op hun leven kwijt zijn of in een neerwaartse spiraal zitten die hen sterk beperkt in de maatschappelijke participatie.

Chronische pijn is voor een op de vijf Nederlanders een probleem. De fysiotherapeuten van Fysiosmile kunnen, in overleg met de patiënt, adviseren om samen te werken met een ergotherapeut. Bij Fysiosmile is dat Jeroen Zagers. De ergotherapeut en/of de fysiotherapeut overlegt met de cliënt wat zijn of haar doelstellingen zijn en stelt in samenwerking met de cliënt een persoonlijk plan van aanpak op om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de sterke kanten, de mogelijkheden en hulpbronnen van de cliënt en zijn omgeving

Het belangrijkste doel van ergotherapie is het bevorderen van participatie in de maatschappij. Het streven is om weer actief deel te nemen en dagelijks betekenisvol te kunnen handelen ten behoeve van gezondheid en welzijn. Onder betekenisvol handelen wordt het uitvoeren van participerende activiteiten verstaan. Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van dit handelen. Hierbij zijn concrete, voor de cliënt betekenisvolle activiteiten op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding een deel van de behandeling.

Het is van belang om een optimale afstemming te realiseren tussen de mogelijkheden van de cliënt en de eisen die de activiteit en/of omgeving stelt. De autonomie van de cliënt, het clie╠łntgericht en evidence-based werken zijn belangrijk voor een effectieve behandeling. Naar keuze kunnen naastbetrokkenen van de patiënt geïnformeerd en actief betrokken worden bij het opstellen van doelen en het bepalen van strategieën die nodig zijn voor de behandeling en het behandelproces.

Wordt ergotherapie vergoedt vanuit de basisverzekering?

Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op een vergoeding van tien uur of tien behandelingen?ergotherapie per jaar. Heeft u een aanvullende verzekering, dan kan deze een bredere dekking geven. Vraag uw verzekering naar de mogelijkheden.

De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt in geval van kinderen overigens niet belast.

Heb ik een verwijzing van de huisarts of specialist nodig?

U kunt verwezen worden naar de ergotherapeut door de huisarts of een specialist maar dit is niet noodzakelijk. Als ergotherapeutische hulp gevraagd is, hoeft men niet eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er meestal direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Men noemt dit ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE).

Meer weten?

Wilt u meer weten over ergotherapie en de mogelijkheden, neem dan contact op met Jeroen Zagers, ergotherapeut Fysiosmile. Jeroen werk iedere woensdag in Almelo ZGT. Ook aan huis behandelingen zijn mogelijk en zelfs soms wenselijk om de gestelde behandeldoelen te behalen.