Wat is
manuele therapie

Manuele therapie verhelpt functiestoornissen van gewrichten door het toepassen van mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten verbetert. Meestal is het voorzichtig manipuleren van de lichaamsdelen voldoende. Soms wordt de behandeling aangevuld met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller en krachtiger bewogen. Daarbij kan een knappend of krakend geluid hoorbaar zijn. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar, de bewegingsvrijheid neemt toe en vaak is er een snelle afname van pijn.

Waneer wordt manuele therapie toegepast

Manuele therapie kan toegepast worden bij hoofdpijn, nekpijn en schouderklachten. Ook hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn, lage rugklachten, heupklachten en kaakklachten kunnen met manuele therapie behandeld worden. Tenslotte zijn er bepaalde vormen van duizeligheid die succesvol met manuele therapie behandeld kunnen worden en zijn er huilbaby's of KISS/KIDD kinderen die baat hebben bij een vorm van manuele therapie.

Waarom de combinatie manuele en orofaciale therapie

Een voordeel van de therapeut die gespecialiseerd is in zowel manuele als de orofaciale therapie, is dat het probleem vanuit meerdere behandelopties aangepakt kan worden. De kans op een snel herstel neemt daardoor toe.