Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Acceptance and Commitment Therapie, kortweg ACT, is gericht op het leiden van een bewust en waardevol leven. Je leert omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand nemen van negatieve gedachten (Acceptance) en je richten op wat écht telt in jouw leven (Commitment). Het doel is ruimte voor positiviteit en meer mentale veerkracht.

Onze behandelmethode

Chronische klachten of pijn
Mensen komen bij ons als ze door chronische pijn (langer dan drie maanden) beperkt worden in hun dagelijks handelen. Ze lopen thuis of op hun werk vast, raken door pijn de grip op hun leven kwijt of zitten in een neerwaartse spiraal die hen iedere dag opnieuw sterk beperkt in hun normale leven.

Doelstellingen en plan van aanpak
Voor de juiste behandeling van de klachten bespreekt onze ergotherapeut Jeroen Zagers met jou je doelstellingen. Om deze zo goed mogelijk te realiseren, stelt hij in afstemming met jou een persoonlijk plan van aanpak op. Daarbij kijkt hij naar jouw sterke kanten, jouw mogelijkheden en naar de hulpbronnen uit je omgeving. Een luisterend oor en begrip voor jouw klacht staat bij ons centraal.

Oplossingen
Onze ergotherapeut adviseert en begeleidt jou bij het (opnieuw) aanleren van activiteiten. Je traint vaardigheden die de zelfstandigheid vergroten en leert omgaan met eventuele hulpmiddelen. Naast deze praktische hulp telt ook de aandacht voor het leren accepteren van een aandoening of ziekte. Ook mensen uit jouw directe omgeving krijgen informatie en advies afgestemd op jouw persoonlijke doelstellingen en plan van aanpak. Het belangrijkste is het bevorderen van jouw participatie in de maatschappij. Concrete en voor jouw betekenisvolle activiteiten op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding maken deel uit van de behandeling.

Goed om te weten

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een kaakchirurg of (tand)arts, maar ook als dat niet zo is. In onze praktijk is iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. De orofaciale fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Veelal wordt een beperkt aantal behandelingen per jaar vergoed. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Je bent ook welkom zonder verwijzing

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden.