Klachten

Nekklachten / whiplashklachten

Wanneer je kampt met nekklachten of whiplashklachten ervaar je pijnklachten vanuit je nek en/of de bovenkant van je schouder. Veelal ervaren mensen veel pijn die hen belemmert in hun dagelijks functioneren. Deze klachten ontstaan soms na bijvoorbeeld een ongeval, maar kunnen ook plotseling of geleidelijk ontstaan. De klachten uiten zich door moeite met omkijken, tintelingen of krachtverlies in arm of hand. Een orofaciale therapeut behandelt onder meer nek- en schouderklachten en helpt jou weer normaal functioneren.
Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Aanvallen van duizeligheid

Duizeligheid kent vele vormen. Bijvoorbeeld een licht gevoel in je hoofd, draaiduizeligheid, een wankel gevoel op je benen en je onzeker of onstabiel voelen. Een aanval van duizeligheid kan vele oorzaken hebben. Denk onder meer aan problemen aan je evenwichtsorgaan, bloeddrukproblemen en hyperventilatie. Een orofaciale therapeut onderzoekt en behandelt onder meer duizeligheidsklachten en helpt jouw problemen verminderen of helemaal oplossen.
Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie of vraag advies bij de deskundig opgeleide fysiotherapeuten van Fysiosmile.

Chronische pijn / ALK

Iemand heeft chronische pijn of last van aanhoudende lichamelijke klachten als pijnklachten langer dan 3 maanden duren. De oorzaak is vaak moeilijk te bepalen. De pijn blijft of neemt zelfs toe. Dit leidt bijvoorbeeld tot gevoeliger zenuwen, vermoeidheid, slaapproblemen, belemmering in je normale dagelijkse handelingen en regelmatig ook negatieve gedachten.
Onze specialisten kijken vanuit een breed perspectief en doen multidisciplinair onderzoek. Samen bepalen we je diagnose en het beste behandelplan. Meer weten? Lees het bij onze specialisaties ergotherapie en psychosomatische therapie.

Chronische stress

Stress in je leven is best normaal. Niemand heeft alles in de hand in het leven. En onverwachte situaties leveren stress op. Maar als stress je leven beheerst, wordt het ongezond. Aanhoudende stressklachten blijken uit diverse symptomen, onder meer slaapproblemen, prikkelbaar of humeurig gedrag, gespannen- en vermoeidheid, gewichtstoename of gewichtsverlies en uitstelgedrag of besluiteloosheid. Veel mensen zijn door stress gevoeliger voor pijn, waardoor bestaande klachten zoals hoofdpijn, migraine, buik- en darmklachten, rugklachten en fibromyalgie verergeren. Daarnaast neemt de kans op (terugkerende) psychische problemen als angst, depressie en verslaving.

Wil jij weten of onze specialisten iets voor jou kunnen betekenen? Lees meer bij onze specialisatie psychosomatische therapie of vul direct ons contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

(Lymf)oedeemklachten

Mensen hebben soms last van abnormale vochtophoping in het lichaam, ofwel oedeem. Denk bijvoorbeeld aan primair en secundair lymfoedeem (kanker, bestraling, littekens), vaatproblematiek, niet-bacteriële ontstekingen (onder meer verstuikingen), sportletsels, pre- en postoperatieve klachten. Een oedeemfysiotherapeut helpt jouw klachten te verminderen.
Onder meer met manuele lymfdrainage, drukverbanden, tapetechnieken en oefeningen wordt de afvoer van het vocht gestimuleerd.
Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie oedeemtherapie.

Hyperventilatie / Disfunctioneel ademen

Hyperventilatie betekent letterlijk dat je teveel (hyper) ademt ofwel ventileert. Je ademt meer dan nodig, vaak door angst of stress. Daardoor kan eveneens een disfunctionele ademhaling ontstaan. Dat is een breder beeld van verkeerd ademen. Je ademt op een manier die niet past bij de situatie waarin je verkeert. Voorbeelden zijn een onregelmatige ademhaling, overmatig zuchten en een hoge borstkasademhaling. Verkeerd ademen kan leiden tot vervelende, langdurige klachten en heeft daardoor veel effect op je kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk dat je bewuster leert omgaan met stress, eventuele overbelasting en je ademhaling. Onze gespecialiseerde fysiotherapeut leert je anders te ademen door je te laten voelen en zien hoe je goed en verkeerd ademt.
Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie psychosomatische therapie.

Leefstijl problemen

Een gezonde leefstijl betekent gezond eten, voldoende bewegen, goede nachtrust en de juiste balans vinden tussen inspanning en ontspanning. Het zorgt ervoor dat je als persoon geestelijk én lichamelijk goed in je vel zit. Een gezonde leefstijl vergroot de goede kwaliteit van je leven en kan (chronische) ziektes/aandoeningen verlichten of te voorkomen. Vanuit jezelf werken aan geen gezondere leefstijl en dit behouden. Het leefstijlprogramma COOL is een goede leidraad.
Onze leefstijlcoach helpt je aan de hand van dit programma te werken aan een blijvend vitaler en gezonder te leven. Meer weten over onze Coaching Op Leefstijl? Lees het bij onze specialisatie Leefstijl Coaching

Oncologie / Trauma

Als gevolg van een vorm van kanker, oncologische behandelingen en specifieke zenuwaandoeningen in het hoofd-halsgebied of na een trauma komen mensen bij een orofaciaal fysiotherapeut, ook wel kaakfysiotherapeut. Het vakgebied behelst echter veel meer dan dat. Denk aan diverse tankheelkundige aspecten problemen met het kauwstelsel en kaakgewricht, ontspanning van de kaakspieren, vergroten van beperkte mondopening en het afleren van gewoontes als tandenknarsen, tongpersen en kiezen klemmen. Maar ook bij problemen met de aangezichtsspieren, littekens en problemen met nek- en schouderspieren kan de orofaciaal fysiotherapeut je helpen. Deze specialist binnen de fysiotherapie werkt nauw samen met de oncologische kaakchirurg, specialistische verpleegkundige, oedeemfysiotherapeut, mondhygiëniste en logopedist.

Heb je klachten in het hoofd-, hals- en kaakgebied en wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Hoofdpijn

Hoofdpijn komt voor in vele vormen. Denk aan migraine, clusterhoofdpijn en (spier)spanningshoofdpijn. Deze laatste vorm van chronische hoofdpijn komt het meeste voor. De oorzaken en klachten zijn vaak verschillend. Dat vraagt om specifiek afgestemde behandelingen.
Veelal is het een combinatie van factoren. Samen met jou gaan we op zoek naar oorzaken en oplossingen, waarbij we altijd vanuit een breed perspectief kijken. Met de juiste diagnose worden onder meer specifieke oefeningen en technieken ingezet.
Een orofaciale therapeut behandelt onder meer jouw hoofdpijnklachten.

Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Aanhoudende klachten na hersenschudding

Een kwart van de mensen met licht traumatisch hersenletsel heeft na een half jaar nog klachten die hun beïnvloeden in het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek. Het is minder bekend en erkend dat mensen een langere tijd na een hersenschudding of whiplash soms ook cognitieve en/of lichamelijke klachten ervaren. Denk daarbij aan vermoeidheid, duizeligheid, vergeetachtigheid, slaap- en concentratieproblemen. En sommige mensen ervaren overgevoeligheid voor licht en/of geluid of passiever, impulsiever of emotioneler gedrag en mogelijke stemmingswisselingen.
Onze specialisten kijken vanuit een breed perspectief en doen multidisciplinair onderzoek. Samen bepalen we je diagnose en het beste behandelplan. Meer weten? Lees het bij onze specialisaties orofaciale therapie, ergotherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie

Kaakklachten / TMD

Pijnlijke of vermoeide kauwspieren, niet te verklaren tandpijn of kiespijn, beperkte mondopening, pijn of stijfheid in de kaak, pijn of een gek geluid bij het eten, aanhoudende pijn of druk bij je oor of in je hoofd. Dit soort kaakklachten wordt ook wel TMD genoemd. Dat staat voor Temporo Mandibulaire Dysfunctie, wat zoveel betekent als een storing in het kauwstelsel. TMD komt veel voor en belemmert mensen in hun dagelijks leven. Maar aan deze klachten is veel te doen. Orofaciale fysiostherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en kan heel helpend zijn bij dit soort klachten.
En ook onze gnatholoog behandelt onder meer kaakklachten, pijn in het gezicht en slaapstoornissen die in verband staan met het kauwstelsel en de tandheelkundige gevolgen ervan. Kortom: wij helpen jou bij jouw problemen. Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie en gnathologie.

Bruxisme / Slaapstoornissen

Bij Bruxisme worden de kaakspieren herhalen aangespannen. Denk bijvoorbeeld aan klemmen of knarsen van de tanden of het vastzetten van je onderkaak. Het kan optreden tijdens je slaap (slaapbruxisme), maar ook als je wakker bent (waakbruxisme). Met name door fysieke en emotionele activiteiten neemt bruxisme toe en wordt het problematisch. Slaapbruxisme kan veroorzaakt worden door angst, stress, geriatrische aandoeningen, bepaalde medicatie en genetische factoren. Maar ook door het gebruik van XTC, alcohol, roken en cafeïne.

Meest voorkomende klachten zijn pijn en vermoeidheid van de kaakspieren, overgevoelige tanden en kiezen, mobiliteit van gebitselementen, hoofdpijn, tinnitus en klachten van de nek. Ook het slecht kunnen openen en sluiten van de mond, kaakgewrichtsgeluiden, teruggetrokken tandvlees en slijtage van het gebit zijn klachten die bij patiënten naar voren komen. Onze orofaciaal fysiotherapeuten zijn een specialist in het behandelen van dit soort klachten.
Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Keel-, slik- en stemklachten (o.a. heesheid)

Door te veel spierspanning in je hoofd-, hals- of kaakgebied kan je last krijgen van keel-. slik- en stemklachten. Je krijgt bijvoorbeeld het gevoel van een brok in je keel, ervaart problemen met slikken of je stem klinkt schor, hees of heeft nog maar weinig bereik. Deze klachten leiden vaak tot pijn en vermoeidheid over je hele lichaam. Belangrijk is natuurlijk dat de oorzaak van je problemen goed wordt onderzocht. Dat doen wij samen met medisch specialisten – vanuit een multidisciplinaire en interprofessionele aanpak. Nadat de oorzaak is gevonden, starten we een persoonlijke behandeling op gericht op jouw specifieke klachten. Orofaciale fysiotherapeuten zijn bekwaam in de aanpak van problemen in je hoofd- en halsgebied en gebruiken uiteenlopende methoden en technieken voor de behandeling van jouw keel-, slik- en/of stemklachten.

Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is het bewust ervaren van geluid in je hoofd. Mensen ervaren vaak een vervelende piep, gebrom of een voortdurende ruis. Het is geen ziekte maar een aandoening met een breed spectrum aan onderliggende oorzaken. Vaak is de oorzaak moeilijk vindbaar. Het kan onder meer ontstaan door gehoorbeschadiging, gehoorverlies, overprikkeling van je zenuwen, (te) veel spierspanning in je hoofd-, hals- of kaakgebied of door stress. Ook door kaakklachten (TMD) kan tinnitus ontstaan of verergeren. Je kauwspieren liggen in de buurt van spieren die het middenoor intreden. Dit kan een effect hebben op het gehoor waardoor je tinnitus toeneemt.

Een orofaciale fysiotherapeut helpt jouw klachten te verminderen. Onder meer met door bewustwording van mondbewegingen, automassage, stretching technieken van de kauwspieren, dry needling en het leren omgaan met tinnitus.

Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Aangezichtsverlamming / Facialis Parese

Ieder gezicht heeft aan beide zijden een aangezichtszenuw (nervus facialis of zevende hersenzenuw). Deze zenuw zorgt onder meer voor expressie en mimiek. Uitval van deze zenuw komt gedeeltelijk (parese) of volledig (paralyse) voor. Opvallende symptomen zijn het uitdrogen van het oog (hoornvlies) en het uitvallen van de motoriek van je gelaat. Je wenkbrauw kan niet meer goed worden opgetrokken, je oog niet meer gesloten en de mondhoek blijf hangen met spraak- en slikproblemen als gevolg.
Ongeveer de helft van de gevallen van een aangezichtsverlamming ontstaat plotseling en zonder aanwijsbare oorzaak. Je staat als het ware op met een scheef gezicht. Deze aandoening wordt ook ‘Bellse Parese’ genoemd. Meestal treedt na een paar weken of maanden spontaan herstel op. Wanneer na drie maanden geen verbetering zichtbaar is, is de kans op restverschijnselen groot.

Mimetherapie is een “evidence based” behandelmethode voor mensen met deze restverschijnselen. Als er nog geen beweging is aan de aangedane zijde van het gezicht bestaat de therapie uit counseling. Je wordt begeleid, ondersteund en krijgt instructies. Vanaf het moment dat er enige beweging is, start het oefenen. Bij Fysiosmile werken meerdere geregistreerd mime therapeuten.

Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie mimetherapie.

Aangezichtspijn

Bij aangezichtspijn ervaren mensen kortdurende aanvallen van schietende en felle pijn. Vaak ontstaan deze  door gewone prikkels zoals eten, wassen, scheren, tocht, koude en warmte. Maar de oorzaak is niet altijd duidelijk. Mogelijk drukken bloedvaten op de zenuw; dit is echter niet wetenschappelijk bewezen. Trigeminusneuralgie is een vorm van aangezichtspijn die het meest voorkomt. Hierbij treden de pijnscheuten op in een of soms twee van de drie takken van de nervus trigeminus. Dit is de hersenzenuw die zorgt dat je gezicht gevoel heeft. De pijn zit vaak in je wang of kaak en kan uitstralen naar je oor, voorhoofd, neus of kin. De 3e tak zorgt voor gevoel in je onderkaak, ondergebit, tong en kin en heeft naast gevoelsvezels ook motorische vezels voor de aansturing van de kauwspier. Omdat de zenuw zich in drieën vertakt heet deze de drieling zenuw ofwel “Trigeminus”. Aan de hand van de diagnose van je arts wordt je behandeling bepaald. Naast medicijnen of een operatieve behandeling, kan ook de aanpak van een orofaciaal fysiotherapeut je helpen jouw klachten aan te pakken.

Wil je meer weten over onze behandelmethode? Lees het bij onze specialisatie orofaciale therapie.

Je bent ook welkom zonder verwijzing

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden.