Iedereen is welkom

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vergoedingen kunnen echter verschillen per specialistische behandeling. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Tarieven Fysiosmile

Zitting fysiotherapie € 44,-
Zitting manuele therapie € 50,-
Zitting orofaciale fysiotherapie € 50,-
Zitting fysiotherapeut-gnatholoog € 62,25
Toeslag aan huis behandeling € 20,-
Screening, intake en onderzoek € 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50,-
Fysiotherapeutisch consult met verslag € 52,50
Beknopt rapport € 47
Uitgebreid rapport € 95,-
Telefonisch consult € 37,-
Niet nagekomen afspraak volledige tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen geldende kostprijs

*Let op de eerste afspraak is een dubbele afspraak*

Betalingsvoorwaarden

Fysiosmile hanteert de onderstaande betalingsvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat afgezegd  worden, brengen wij in rekening.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringsbedrijf prevaleren.

Je bent ook welkom zonder verwijzing

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden.