Vragenlijsten

Fysiosmile gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fysiosmile deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysiosmile bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fysiosmile houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fysiosmile vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fysiosmile informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysiosmile informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Fysiosmile informeert patiënten indien Fysiosmile bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.