Wat is
mimetherapie

Wanneer mimetheraphie

Normaal gesproken werken de linker en rechter gezichtspieren ongeveer gelijk. Indien er sprake is van een aangezichtsverlamming (facialis parese) dan is dat niet meer zol. U kunt dan ëën gezichtshelft minder bewegen of zelfs helemaal niet meer. Ook komt het voor dat spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze verschijnselen zorgen er voor dat de mimiek in uw gezicht verstoord is wat zichtbaar is door mogelijke spraakproblemen, ogen die niet goed sluiten, onvoldoende sluiting van de mond of bijvoorbeeld een oog dat abnormaal meebeweegt als u lacht. Dat is niet prettig en kan bovendien ook tot misverstanden leiden omdat uw gezichtsexpressie niet goed te interpreteren is. Mimetherapie kan voor u de oplossing zijn tot een verbetering.

Wat is mimetheraphie

Mimetherapie is er op gericht om de verstoorde mimiek van uw gezicht te verbeteren. We laten u ontspanning en spanning in uw gezicht zien en voelen. Oefeningen die u leert, helpen u uw gezicht in verschillende situaties zo symmetrisch mogelijk te bewegen. In rust, maar ook bij eten, drinken, praten en bij het uitdrukken van bepaalde emoties.
De aangezichtsverlamming verdwijnt niet, maar door regelmatige oefening krijgt u wel meer controle over de bewegingen van uw gezicht.

Wanneer kunt u met de behandeling beginnen

U hoeft niet te wachten totdat u weer wat beweging krijgt in het aangedane deel van uw gezicht Vaak is het zinvol om al voor die tijd een gespecialiseerde fysiotherapeut te raadplegen. Ook als u een operatie moet ondergaan, is het aan te raden om voorafgaand aan de operatie contact op te nemen met uw therapeut .

Start de behandeling, dan richt de behandeling zich op: