Wat is mimetherapie?

Mimetherapie is een gespecialiseerde vorm van therapie die is gericht om de verstoorde mimiek van je gezicht te verbeteren. Normaal gesproken werken de linker en rechter gezichtspieren ongeveer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming (facialis parese) is dat niet meer zo.

Onze behandelmethode

Aangezichtsverlamming en/of verstoorde mimiek
Mensen komen bij ons als ze één gezichtshelft minder of zelfs helemaal niet meer kunnen bewegen. Of als spieren in hun gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. De mimiek in je gezicht is verstoord. Dit uit zich in bijvoorbeeld spraakproblemen, ogen die niet goed sluiten of meebewegen of onvoldoende mondsluiting.

Doelgerichte therapie
Een verstoorde gezichtsmimiek is niet prettig. Bovendien leidt dit regelmatig tot misverstanden omdat de expressie in je gezicht niet goed te interpreteren is. Mimetherapie kan voor jou de oplossing zijn. Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in uw gezicht, zowel in rust als tijdens het bewegen. Een luisterend oor en begrip voor jouw klacht staat bij ons centraal.

Oplossingen
Samen met jou bepalen wij wat jij nodig hebt en wanneer je de behandeling wilt beginnen. Je hoeft bijvoorbeeld niet te wachten tot je weer wat beweging krijgt in het aangedane deel van je gezicht. Onze mimetherapie bestaat uit gezichtsmassage, bewegingsoefeningen voor mond, neus, wangen, ogen en voorhoofd, ontspannen en aanspannen, beheersing van ongewenste meebewegingen, verbetering van drinken, eten en spreken en het oefenen van gezichtsuitdrukkingen.

Goed om te weten

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een kaakchirurg of (tand)arts, maar ook als dat niet zo is. In onze praktijk is iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. De orofaciale fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Veelal wordt een beperkt aantal behandelingen per jaar vergoed. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Je bent ook welkom zonder verwijzing

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden.